Bảng tra tên kỳ thủ cờ tướng Trung Quốc


Bạn đang gặp khó khăn khi dịch tên các kỳ thủ cờ tướng Trung Quốc sang tiếng Việt. Dưới đây sẽ là bảng tên tiếng trung và phiên dịch sang tiếng Việt giúp bạn đọc các thông tin kỳ thủ tốt hơn.

Bảng tra tên 100 kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc

Tên Tiếng Trung Phiên âm Tên Tiếng Việt
蒋川 Jiang Chuan TƯỞNG XUYÊN
许银川 Xu YinChuan HỨA NGÂN XUYÊN
洪智 Hong Zhi HỒNG TRÍ
赵国荣 Zhao GuoRong TRIỆU QUỐC VINH
汪洋 Wang Yang UÔNG DƯƠNG
吕钦 Lu Qin LỮ KHÂM
赵鑫鑫 Zhao XinXin TRIỆU HÂM HÂM
徐超 Xu Chao TỪ SIÊU
王斌 Wang Bin VƯƠNG BÂN
谢靖 Xie Jing TẠ TỊNH
胡荣华 Hu RongHua HỒ VINH HOA
谢岿 Xie Kui TẠ VỊ
申鹏 Shen Peng THÂN BẰNG
李雪松 Li XueSong LÝ TUYẾT TÙNG
张江 Zhang Jiang TRƯƠNG GIANG
郑一泓 Zheng YiHong TRỊNH NHẤT HOẰNG
金波 Jin Bo Bo KIM BA
张申宏 Zhang ShenHong TRƯƠNG THÂN HOÀNH
苗利明 Miao LiMing MIÊU LỢI MINH
柳大华 Liu DaHua LIỄU ĐẠI HOA
孙勇征 Sun YongZheng TÔN DŨNG TRINH
李少庚 Li ShaoGeng LÝ THIẾU CANH
万春林 Wan ChunLin VẠN XUÂN LÂM
潘振波 Li HongJia LÝ HỒNG GIA
李鸿嘉 Pan ZhenBo PHAN CHẤN BA
王跃飞 Wang YueFei VƯƠNG DƯỢC PHI
庄玉庭 Zhuang YuTing TRANG NGỌC ĐÌNH
宗永生 Zong YongSheng TÔN VĨNH SINH
才溢 Cai Yi TÀI DẬT
聂铁文 Nie TieWen NHIẾP THIẾT VĂN
徐天红 Xu TianHong TỪ THIÊN HỒNG
李智屏 Li ZhiPing LÝ TRÍ BÌNH
孙浩宇 Sun HaoYu TÔN HẠO VŨ
陈富杰 Chen FuJie TRẦN PHÚ KIỆT
于幼华 YouHua VU ẤU HOA
张强 Zhang Qiang TRƯƠNG CƯỜNG
景学义  景学义 CẢNH HỌC NGHĨA
陈寒峰 Chen HanFeng TRẦN HÀN PHONG
张晓平 Zhang XiaoPing TRƯƠNG HIỂU BÌNH
李群 Li Qun LÝ CẦN
黄仕清 Huang ShiQing HOÀNG SĨ THANH
李来群 Li LaiQun LÝ LAI QUẦN
汤卓光 Tang ZhuoGuang THANG TRÁC QUANG
黄海林 Huang HaiLin HOÀNG HẢI LÂM
阎文清 Yan WenQing DIÊM VĂN THANH
杨德琪 Yang DeQi DƯƠNG ĐỨC KỲ
曹岩磊 ao YanLei TÀO NHAM CHUYÊN
卜凤波 Bu FengBo BỐC PHỤNG BA
陶汉明 Tao HanMing ĐÀO HÁN MINH
黎德志 Li DeZhi LÊ ĐỨC TRÍ
邢毅 Xing Yi HÌNH NGHỊ
李家华 Li JiaHua LÝ GIA HOA
宋国强 Song GuoQiang TỐNG QUỐC CƯỜNG
程进超 Cheng JinChao TRÌNH TIẾN SIÊU
赵金成 Zhao JinCheng TRIỆU KIM THÀNH
谢业枧 Xie YeJian TẠ THƯỢNG
谢卓淼 Xie ZhuoMiao TẠ TRÁC DIỄU
金松 Jin Song KIM TÙNG
林宏敏 Lin HongMin LÂM HOÀNH MẪN
党斐 Dang Fei ĐẢNG PHI
刘殿中 Liu DianZhong LƯU ĐIỆN TRUNG
朱琮思 Zhu CongSi CHU CÔNG SĨ
靳玉砚 Jin YuYan CẬN NGỌC NGHIÊN
孙树成 Sun ShuCheng TÔN THỤ THÀNH
李望祥 Li WangXiang LÝ TRỌNG TƯỜNG
苗永鹏 Miao YongPeng MIÊU VĨNH BẰNG
李艾东 Li AiDong LÝ ÁI ĐÔNG
王天一 Wang TianYi VƯƠNG THIÊN NHẤT
周小平 Zhou XiaoPing CHU TIỂU BÌNH
薛文强 Xue WenQiang TIẾT VĂN CƯỜNG
许波 Xu Bo HỨA BA
曾启全 Zeng QiQuan TẰNG KHỞI TOÀN
徐健秒 Xu JianMiao TỪ KIỆN MIÊU
许文学 Xu WenXue HỨA VĂN HỌC
李轩 Li Xuan LÝ XUÂN
尚威 Shang Wei TÔN UY
葛维蒲 Ge WeiPu CÁT DU BỒ
郭福人 Guo FuRen QUÁCH PHÚC NHÂN
王琳娜 Wang LinNa VƯƠNG LÂM NA
董旭彬 Dong XuBin ĐỒNG HÚC BÂN
李林 Li Lin LÝ LÂM
邱东 Qiu Dong KHÂU ĐÔNG
蒋凤山 Jiang FengShan TƯƠNG PHỤNG BA
黄竹风 Huang ZhuFeng HOÀNH TRÚC PHI
赵剑 Zhao Jian TRIỆU KIẾM
唐丹 Tang Dan ĐƯỜNG ĐA
陈翀 Chen Chong TRẦN CHUNG
熊学元 Xiong XueYuan HÙNG HỌC NGUYÊN
王国敏 Wang GuoMin VƯƠNG QUỐC MẪN
程吉俊 Cheng JiJun TRÌNH CÁT LÝ
张石 Zhang Shi TRƯƠNG THẠCH
龚晓民 Gong XiaoMin CUNG HIỂU DÂN
王晓华 Wang XiaoHua VƯƠNG HIỂU HOA
韩松龄 Han SongLing HÀN TÙNG LINH
胡庆阳 Hu QingYang HỒ KHÁNH DƯƠNG
田长兴 Tian ChangXing DIỀN TRÀNG HƯNG
陈丽淳 Chen LiChun TRẦN LỆ THUẦN
宇兵 Yu Bing VŨ BINH
廖二平 Liao ErPing LIÊU ÁI BÌNH
黄勇 Huang Yong HOÀNG DŨNG

Trong trường hợp nhiều tên không có trên bảng, bạn có thể sử dụng bảng sau để dịch tên các kỳ thủ nhé!

Bảng tra cứu tên Trung – Việt đầy đủ nhất

Vần Tiếng Việt Phiên âm Nghĩa
A AN
Ān
An toàn
A ANH yīng Anh hùng
A Á Châu Á
A ÁNH Yìng Ánh lửa
A ẢNH Yǐng Ảo ảnh
 ÂN Ēn Ân trời
 ÂU Họ ÂU
 ẤN Yìn Ấn tín
 ẨN Yǐn Ẩn dật
B BA Phong ba
B Hùng bá
B BÁCH Bǎi Bách nghệ
B BẠCH Bái Bạch nhật
B BẢO Bǎo Bảo bối
B BẮC Běi Phương Bắc
B BẰNG Băng đăng
B BẰNG Féng Họ BẰNG
B Bé nhỏ
B BẾN Biàn Bến nước
B BỈ Bỉ sắc tư phong
B BÍCH Ngọc
B BIÊN Biān Biên thùy
B BÌNH Píng Hòa bình
B BÍNH Bǐng Bính quyền
B BỐI Bèi Bối rối
B BÙI Péi Bùi tai
C CAO Gāo Cao quý
C CẢNH Jǐng Cảnh quan
C CHANH Zhēng Quả chanh
C CHÀNH Gěng Vuông chành chạnh
C CHÁNH Zhèng Chính diện
C CHÂN Zhēn Chân thật
C CHẤN Zhèn Quẻ Chấntrong Bát quái
C CHÂU Zhū Châu báu
C CHI Zhī Chi ma (mè rừng)
C CHÍ Zhì Chí khí
C CHIẾN Zhàn Chiến đấu
C CHIỂU Zhǎo Chiểu trạch(Đất có nhiều ao)
C CHINH Zhēng Chinh Chiến
C CHÍNH Zhèng Chính diện
C CHỈNH Zhěng Hoàn chỉnh
C CHUẨN Zhǔn Tiêu chuẩn
C CHUNG Zhōng Chung kết
C CHÚNG Zhòng Chúng sinh
C CHƯƠNG Zhāng Văn chương
C CÔNG Gōng Công trạng
C CUNG Gōng Cung điện
C CƯƠNG Gāng Cương cứng
C CƯỜNG Qiáng Hùng Cường
C CỬU Jiǔ Cửu thập (số 9)
D DANH Míng Công danh
D DẠ Dạ với nghĩa làđêm, tối (Dạminh châu)
D DIỄM Yàn Diễm lệXinh đẹp
D DIỆP Ngọc diệp
D DIỆU Miào Kỳ diệu
D DOANH Yíng Tên họ
D DOÃN Yǐn Doãn là mộtchức vụ cũcủa chế độ

phong kiến

Trung Hoa

D DỤC Dưỡng dục
D DUNG Róng Phù dung
D DŨNG Yǒng Dũng cảm
D DUY Wéi Duy tân
D DUYÊN Yuán Duyên phận
D Dư sức
D DỰ Dự báo
D DƯƠNG Yáng Dương gian
D DƯƠNG Yáng Dương thụDương liễuHọ Dương
D DƯỠNG Yǎng Dưỡng dục
Đ ĐÀ Tuó Đà Lạt
Đ ĐẠI Đại cát
Đ ĐÀO Táo Hoa đào
Đ ĐAN Dān Linh đan
Đ ĐAM Dān Đam nhiệm(gánh vác trách nhiệm)
Đ ĐÀM Tán Đàm đạo
Đ ĐẢM Dān Đảm đang
Đ ĐẠM Dàn Đạm bạc
Đ ĐẠT Đỗ đạt
Đ ĐẬU Cây đậu
Đ ĐẮC De Tự đắc
Đ ĐĂNG Dēng Đăng đàn
Đ ĐĂNG Dēng Hải Đăng
Đ ĐẰNG Téng Đằng làtên một loại cây
Đ ĐẶNG Dèng Họ Đặng
Đ ĐÍCH Đích tôn
Đ ĐỊCH Họ Địch
Đ ĐINH Dīng Họ Đinh
Đ ĐÌNH Tíng Gia đình
Đ ĐỊNH Dìng Kiên định
Đ ĐIỀM Tián Điềm đạm
Đ ĐIỂM Diǎn Thí điểm
Đ ĐIỀN Tián Điền trang
Đ ĐIỆN Diàn Điện đàm
Đ ĐIỆP Dié Hồ điệp (con bướm)
Đ ĐOAN Duān Đoan chính
Đ ĐOÀN Tuán Đoàn kết
Đ ĐÔ Dōu Đô đốc
Đ ĐỖ Họ Đỗ
Đ ĐÔN Dūn Đôn Hậu
Đ ĐỒNG Tóng Đồng lòng
Đ ĐỨC Đức hạnh
Đ ĐƯỜNG Táng Đườngdùng làmtên họ
G GẤM Jǐn Gấm vóc
G GIA Jiā Gia tộc
G GIANG Jiāng Giang sơn
G GIAO Jiāo Xã giao
G GIÁP Jiǎ Can đầu tiên
Q QUAN Guān Quan ải
H Hà dùng làm tên người
H HẠ Xià Hạ môn
H HẢI Hǎi Hải phận
H HÀN Hán Họ Hàn
H HẠNH Xíng Đức hạnh
H HẠNH 2 Xìng May mắn
H HÀO Háo Anh hào
H HẢO Hǎo Hòa hảo
H HẠO Hào Hạo thiên(bầu trời bao la)
H HẰNG Héng Hằng Nga
H HÂN Xīn Hân hạnh
H HẬU hòu Hoa hậu
H HIÊN Xuān Hoa hiên (kim châm)
H HIỀN Xián Hiền từ
H HIỆN Xiàn Hiện thân
H HIỂN Xiǎn Hiển linh
H HIỆP Xiá Hiệp khách
H HIẾU Xiào Hiếu thuận
H HINH Xīn Hinh hương đào chúc(Đốt hương khấn vái)
H HOA Huā Bông Hoa
H HÒA Hòa thuận
H HÓA Huà Biến hóa
H HỎA Huǒ Thủy hỏa
H HỌC Xué Học hành
H HOẠCH Huò Thu hoạch
H HOÀI Huái Hoài niệm
H HOAN Huan Hoan nghênh
H HOÁN Huàn Dồi dào, vui tươi
H HOẠN Huàn Hoạn quan
H HOÀN Huán Kim Hoàn
H HOÀNG Huáng Hoàng dùng làmhọ, tên người
H HỒ Tên họ
H HỒNG Hóng Hông ngọc, màu đỏ
H HỢP Hòa Hợp
H HỢI Hài Tuổi Hợi
H HUÂN Xūn Huân chương
H HUẤN Xun Giáo huấn
H HUỆ Huì Ơn huệ
H HÙNG Xióng Anh Hùng
H HUY Huī Huy hoàng
H HUYÊN Xuān Huyên thảoHoa dùng làm trâmcài đầu
H HUYỀN Xuán Huyền diệu
H HUỲNH Huáng Hoàng dùng làmhọ, tên người
H HUYNH Xiōng Huynh đệ
H HỨA Hứa hẹn
H HƯNG Xìng Hưng Thịnh
H HƯƠNG Xiāng Hương hoa
H HƯỜNG Hóng Màu hồngnhạt
H HỮU You Tả hửu (bên phải)
K KIM Jīn Kim loại
K KIÊN Jiān Kiên cường
K KIẾN Jiàn Kiến thức
K KIỀU Qiào Kiều diễm
K KIỆT Jié Hào kiệt
K KHA Tên Kha,(Mạnh Kha là têncủa thầy Mạnh Tử)
K KHANH
K KHANG Kāng Khang kiện
K KHẢI Khải mônMở cửa
K KHẢI Kǎi Khải hoàn
K KHÁI
K KHÁNH Qìng Quốc khánh
K KHẮC Khắc khoải
K KHÂU Qiū Khâu vá
K KHIÊM
K KHIỂM
K KHIẾM
K KHOA Khoa thi
K KHÓA
K KHÔI Kuì Khôi ngô
K KHUẤT Khuất bóng
K KHUÊ Guī Sao Khuê
K KHUYÊN Quàn Khuyên nhủ
K KỲ Kỳ băng tâm,tên một dòngsông của TQ
K KỲ
L LA Luō Thiên la địa võng
L Họ Lã
L LẠC
L LAI
L LẠI Lài Ỷ lại
L LAN Lán Hoa Lan
L LÀNH Lìng Tốt lành
L LÃNH Lǐng Lãnh đạo
L LÂN
L LÂM Lín Thiếu lâm
L LEN Lián Áo len
L Họ Lê
L LỄ Lễ nghĩa
L LỆ
L LI Máo, Lí Một loại bò đenTây Tạng
L LINH Líng Linh thiêng
L LĨNH
L LIÊN Lián Hoa sen
L LIÊM
L LOAN Luán Loan phượng
L LONG Lóng Long phụng
L LỘC
L LỢI
L LUÂN Lún Luân lý
L LUẬN Lùn Lý luận
L LỤC Lục địa
L LUYẾN
L LUYỆN
L LƯƠNG Liáng Lương Thiện
L LỰC
L LƯU Liú Họ Lưu
L LY Hoa Lưu Ly
L Li Họ Lý
M Binh mã
M MẠC
M MẠCH Đan Mạch
M MAI Méi Hoa mai
M MẠNH Mèng Mạnh khỏe
M MẪN Mǐn Mẫn cán
M MẾN Miǎn Yêu mến
M MIÊN
M MỊCH Mi Che lấpMù mịt
M MINH Míng Quang minh
M MỔ Pōu Mổ xẻ
M MỘC
M MỘNG Mèng Mộng mị
M
M MY Méi Núi Nga My
M MỸ – MĨ Měi Mĩ miều
N NA Núng nanúng nính
N NAM Nán Phương nam
N NĂM Nián Năm tháng
N NHA
N NHANH
N NHÃ Nhã nhặn
N NHẠN Yàn Chim nhạn
N NHÀN Xián Nhàn hạ
N NHẬT Nhật nguyệt
N NHÂN Rén Nhân nghĩa
N NHẪN
N NHI Er Thiếu nhi
N NHIÊN Rán Tự nhiên
N NHIẾP Shè Nhiếp ảnh
N NHUNG Róng Áo nhung
N NHƯ Như vậy
N NINH
N NGA É Thiên nga
N NGẠN Yàn Ngạn ngữ
N NGÂN Yín Ngân hàng
N NGHĨA Nghĩa tình
N NGHI Nghi thức
N NGHIÊM
N NGỌC Ngọc ngà
N NGÔ Họ Ngô
N NGỘ Giác ngộ
N NGUYÊN Yuán Căn nguyên
N NGUYỄN Ruǎn Họ Nguyễn
N NGUYỆN
N NGUYỆT
N NỘI Nèi Nội bên trong
N NÔNG Nóng Nghề nông
N NỮ Nữ nhi
O OANH Yíng Chim Oanh
Ô ÔNG
P PHAN Fān Họ PHAN
P PHẠM Fàn Họ Phạm
P PHÁP
P PHÁT Phát tài
P PHI Fēi Phương phi
P PHÍ Fèi Phung phí
P PHỈ
P PHONG Fēng Đỉnh
P PHONG Fēng GióĐông phong
P PHÚ Phú quý
P PHÙ Phù trợ
P PHƯƠNG Fāng Phương hướng
P PHÚC Phúc đức
P PHÙNG Féng Họ PHÙNG
P PHỤNG Fèng Long phụng
P PHƯỢNG Fèng Long phụng
Q QUANG Guāng Quang đãng
Q QUẢNG
Q QUÁCH Guō Thành quách
Q QUÂN Jūn Quân đội
Q QUỐC Guó Quốc gia
Q QUY
Q QUYÊN Juān Quyên góp
Q QUYỀN
Q QUYẾN
Q QUYẾT
Q QUỲNH Qióng Quỳnh dao
Q QUÝ Guì Phú quý
Q QUỶ
S SAN Kān San bằngNguyệt san
S SANG shuāng Tên núiSang Cương
S SÁNG
S SÂM Sēn Sâm lâm(Rừng rậm)
S SẨM Shěn Sẩm tối
S SINH
S SONG Shuāng Song hỷSong song
S SƠN Shān Sơn hà
S Shī Sư thầy,Lão sư
S SƯƠNG Shuāng Sương mù
S SỸ
T Zuǒ Phò Tá
T TẠ Xiè Tạ ơn, cám ơnHọ TẠ
T TẮC Phép tắc
T TAI Sāi Tai mắt
T TÀI Cái Tài năng
T TÀO Cáo Tào laoHọ Tào
T TÂN Xīn Tân tiến
T TẤN Jìn Tiến lênNước TẤN
T TĂNG Céng Họ TĂNG
T TÂY
T TẾ
T THÁI Zhōu Núi Thái Sơn
T THANH Qīng Thanh thiên
T THÀNH Chéng Thành trì
T THÀNH Chéng Thành công
T THÀNH Chéng Thành tâm
T THÁNH
T THẠNH Shèng Thạnh với nghĩachứa đựng
T THẠCH Shí Thạch bànĐá
T THAO Táo Tên dòngsông Thao
T THẢO Cǎo Thảo nguyên, cỏ
T THẤT
T THĂNG
T THẮNG Shèng Thắng lợi
T THẾ Shì Thế giới thế sự
T THỂ
T THI Shī  Thi họa
T THỊ Shì Đệm, họ Thị
T THÍCH Qi Họ ThíchThích thú
T THIÊM Tiān Thêm vào
T THỊNH Shèng Thịnh vượng
T THIÊN Tiān Thiên địa
T THIỆN Shàn Thiện tâm
T THIỀN
T THIỆU Shào Tiếp tục
T THỌ
T THOA Chāi Kim thoa(Châm cài tóc)
T THOẠI Huà Thần thoại
T THƠ Shī Bài thơ
T THỜI
T THỔ Thổ địa
T THUẬN Shùn Thuận lợi
T THỤC Shǔ Nước Thục
T THỦY Shuǐ Thủy sinh
T THÚY Cuì Phỉ thúy,màu biếc
T THÙY Chuí Thùy (đến gần)
T THÙY Shǔ Thùy mị
T THỤY Ruì Thụy với nghĩalà điểm lành
T THU Qiū Mùa thu
T THƯ Shū Thư hùng
T THỪA Chéng Thừa tướng
T THỨC
T THƯƠNG Cāng Tên một loạichim Hoàng Anh
T THƯƠNG Chuàng Thương cảm
T THƯỜNG Cháng Bình thường
T THY Shī Thi nhân
T TIÊN Xian Thần tiên
T TIẾN Jìn Tiến tới
T TIỂU
T TIẾU
T TÍN Xìn Tín nghĩa
T TỊNH Jìng Sạch sẽ
T TÍNH Xìng Tính toán
T TOÀN Quán Toàn bộ
T Họ TÔ
T TỔ Tốvới nghĩatrong sạch
T TÔN
T TỐNG Sòng Đời Tống
T Anh tú
T TỪ
T TÙNG Sōng Tùng bác和
T TUÂN Xún Tuân dùng làm tên họ
T TUẤN Jùn Tuấn Tú
T TUẤT
T TUYẾT Xuě Hoa tuyết
T TUYÊN Xuān Tuyên bố
T TUYẾN Xiàn Kim tuyến
T TUYỀN Quán Đen tuyền
T TƯỜNG Xiáng May mắn
T TƯỞNG
T TƯỢNG
T Tư là mộtchức quan nhỏthời xưa
T TƯỚNG Jiāng Tướng sĩ
T TỪ Từ từ
T TỬ
T TRÀ Chá Trà, chè
T TRANG Zhuāng Trang sức
T TRÂM Zān Cài trâm
T TRẦM Chén Trầm mặc
T TRÂN
T TRẦN Chén Họ Trần
T TRI
T TRÍ Zhì Trí tuệ
T TRỊ
T TRINH Zhēn Trinh bạchKiên trinh
T TRỊNH Zhèng Trịnh trọng
T TRÌNH Chéng Hành trình
T TRIỂN Zhǎn Phát triển
T TRIỆU Zhào Họ Triệu
T TRỌNG Zhòng Trọng dụng
T TRÚC Zhú Cây trúc
T TRUNG Zhōng Trung hiếu
T TRUYỀN Chuán Truyền lệnh
T TRƯƠNG Zhāng Khoa trương
T TRƯỜNG
T TUYỀN Xuán Một loại ngọcđẹp
T TY Ty có nghĩalà TƠ
U UNG Yōng Ung châu
U UYÊN Yuān Uyên Ương
U UYỂN Yuàn Thượng Uyển
Ư ƯNG Yīng Ưng ý
V VÀNH Yǒng vành thúng
V VANG
V VẠN Wàn Mười ngàn
V VĂN Wén Văn võ
V VÂN Yún Phong vân, mây
V VẤN Wèn Phỏng vấn, hỏi
V Wěi Hùng Vĩ
V VINH Róng Vinh quang
V VĨNH Yǒng Vĩnh viễn
V VỊNH
V VIẾT Yuē Bộ Viết
V VIỆT Yuè Việt Nam
V Vũ lực
V VU Vu quy
V Vũ lực
V Lông vũ
V VUI
V VƯƠNG Wáng Vua
V VƯỢNG Wàng Thịnh vượng
V VI Wéi Họ Vi
V VIỆT Yuè Vượt quá
V VY Wéi Họ Vi
Y Y
Y Ý Như ý
Y
Y YÊN
Y YẾN Yàn Dạ yến
X XÂM Jìn Xâm lược
X XOAN
X XUÂN Chūn Xuân
X XUYẾN Chuàn Xao xuyến

Bảng tra tên mình sẽ cập nhật thường xuyên, các bạn có thể tham khảo nhiều thông tin khác hấp dẫn trên trang nhé!

Hắc Phong

Hắc Phong hay còn gọi là (Hắc Phong Song Sát), đã từng lừng danh chốn giang hồ đã mai danh ẩn tính. Nay trở lại cờ tướng Ziga với ý định chia sẻ lại chút kiến thức và kinh nghiệm nhỏ nhoi trong nghề cờ vốn bạc bẽo nhưng đầy hấp dẫn này.

Có thể bạn cũng thích

0 bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm từ: Kinh nghiệm chơi cờ tướng

Đừng bỏ lỡ