Giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia 2023 chính thức khởi tranh


Đến hẹn lại lên, giải vô địch cờ tướng quốc gia thể thức đồng đội 2023 chính thức khởi tranh. Giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2023 được tổ chức tại Tỉnh Bắc Giang từ ngày 02 đến ngày 12/4/2022 với 4 nội dung: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng và Cờ truyền thống.

Danh sách kỳ thủ tham gia

Số Tên Phái CLB/Tỉnh
1 Diệp, Khai Nguyên HCM Tp.Hồ Chí Minh
2 Trần, Thanh Tân HCM Tp.Hồ Chí Minh
3 Nguyễn, Minh Nhật Quang HCM Tp.Hồ Chí Minh
4 Trềnh, A Sáng HCM Tp.Hồ Chí Minh
5 Đào, Quốc Hưng HCM Tp.Hồ Chí Minh
6 Trần, Chánh Tâm HCM Tp.Hồ Chí Minh
7 Nguyễn, Trần Đỗ Ninh HCM Tp.Hồ Chí Minh
8 Nguyễn, Hoàng Lâm (B) HCM Tp.Hồ Chí Minh
9 Vũ, Quốc Đạt HCM Tp.Hồ Chí Minh
10 Phan, Nguyễn Công Minh HCM Tp.Hồ Chí Minh
11 Si, Diệu Long HCM Tp.Hồ Chí Minh
12 Đàm, Thị Thùy Dung HCM w Tp.Hồ Chí Minh
13 Cao, Phương Thanh HCM w Tp.Hồ Chí Minh
14 Nguyễn, Huỳnh Phương Lan HCM w Tp.Hồ Chí Minh
15 Nguyễn, Anh Đình HCM w Tp.Hồ Chí Minh
16 Nguyễn, Hoàng Yến HCM w Tp.Hồ Chí Minh
17 Trần, Huỳnh Thiên Kim HCM w Tp.Hồ Chí Minh
18 Trần, Tuệ Doanh HCM w Tp.Hồ Chí Minh
19 Hoàng, Thị Hải Bình HCM w Tp.Hồ Chí Minh
20 Lại, Quỳnh Tiên HCM w Tp.Hồ Chí Minh
21 Trần, Lê Ngọc Thảo HCM Tp.Hồ Chí Minh
22 Trần, Thái Hòa HCM Tp.Hồ Chí Minh
23 Đinh, Hữu Pháp HCM Tp.Hồ Chí Minh
24 Nguyễn, Phúc Anh HCM Tp.Hồ Chí Minh
25 Trịnh, Thúy Nga QNI w Quảng Ninh
26 Đinh, Thị Quỳnh Anh QNI w Quảng Ninh
27 Đào, Thị Thủy Tiên QNI w Quảng Ninh
28 Định, Thị Minh QNI w Quảng Ninh
29 Vũ, Khánh Hoàng QNI Quảng Ninh
30 Nguyễn, Quang Nhật QNI Quảng Ninh
31 Dương, Đình Chung QNI Quảng Ninh
32 Phí, Mạnh Cường QNI Quảng Ninh
33 Nguyễn, Anh Quân QNI Quảng Ninh
34 Đào, Văn Trọng QNI Quảng Ninh
35 Tôn, Thất Nhật Tân DAN Đà Nẵng
36 Võ, Văn Hoàng Tùng DAN Đà Nẵng
37 Nguyễn, Anh Mẫn DAN Đà Nẵng
38 Nguyễn, Khánh Ngọc DAN Đà Nẵng
39 Trần, Huỳnh Sila DAN Đà Nẵng
40 Trương, Đình Vũ DAN Đà Nẵng
41 Hồ, Nguyễn Hữu Duy DAN Đà Nẵng
42 Trịnh, Hồ Quang Vũ DAN Đà Nẵng
43 Trần, Nguyễn Nguyên Thảo DAN w Đà Nẵng
44 Nguyễn, Lê Khánh Linh DAN w Đà Nẵng
45 Võ, Nguyễn Anh Thy DAN w Đà Nẵng
46 Nguyễn, Anh Hoàng BDU Bình Dương
47 Tô, Thiên Tường BDU Bình Dương
48 Diệp, Khải Hằng BDU Bình Dương
49 Trần, Quốc Việt BDU Bình Dương
50 Nguyễn, Long Hải BDU Bình Dương
51 Lại, Lý Huynh BDU Bình Dương
52 Trịnh, Văn Thành BDU Bình Dương
53 Hà, Trung Tín BDU Bình Dương
54 Nguyễn, Chí Độ BDU Bình Dương
55 Đào, Cao Khoa BDU Bình Dương
56 Uông, Dương Bắc BDU Bình Dương
57 Trần, Hữu Bình BDU Bình Dương
58 Nguyễn, Anh Đức BDU Bình Dương
59 Phan, Thanh Giãn BDU Bình Dương
60 Nguyễn, Hoàng Tuấn BDU Bình Dương
61 Nguyễn, Phúc Lợi BDU Bình Dương
62 Ngô, Thị Thu Nga BDU w Bình Dương
63 Ngô, Thị Thu Hà BDU w Bình Dương
64 Lại, Ngọc Quỳnh BDU w Bình Dương
65 Trần, Thùy Trang BDU w Bình Dương
66 Vũ, Hồng Sơn BGI Bắc Giang
67 Đinh, Tú BGI Bắc Giang
68 Phùng, Bảo Quyên BGI w Bắc Giang
69 Trần, Trà My BGI w Bắc Giang
70 Nguyễn, Thanh Thảo BGI w Bắc Giang
71 Nguyễn, Đình Khánh BGI Bắc Giang
72 Nguyễn, Đức Quân BGI Bắc Giang
73 Hoàng, Mạnh Hùng BGI Bắc Giang
74 Phạm, Bảo Toàn BGI Bắc Giang
75 Bùi, Ngọc Gia Bảo BGI Bắc Giang
76 Giáp, Xuân Cường BGI Bắc Giang
77 Nguyễn, Thăng Long BGI Bắc Giang
78 Phan, Anh Tuấn BGI Bắc Giang
79 Trương, Ngọc Tuấn BGI Bắc Giang
80 Nguyễn, Đức Anh BGI Bắc Giang
81 Nguyễn, Đăng Ngọc BGI Bắc Giang
82 Nguyễn, Tiến Mạnh BGI Bắc Giang
83 Trần, Khoa Trụ BGI Bắc Giang
84 Nguyễn, Quốc Khánh BGI Bắc Giang
85 Lương, Thái Thiên BGI Bắc Giang
86 Ngô, Đại Nhân BGI Bắc Giang
87 Phạm, Văn Tài BGI Bắc Giang
88 Đỗ, Như Khánh BGI Bắc Giang
89 Nghiêm, Xuân Tuân BGI Bắc Giang
90 Bùi, Hồng Hưng BGI Bắc Giang
91 Nguyễn, Văn Tiến BGI Bắc Giang
92 Trịnh, Đình Thuỷ BGI Bắc Giang
93 Lê, Linh Ngọc BGI Bắc Giang
94 Nguyễn, Mạnh Hải TNG Thái Nguyên
95 Hoàng, Thái Cường TNG Thái Nguyên
96 Hoàng, Thái Sơn TNG Thái Nguyên
97 Nguyễn, Trường Giang TNG Thái Nguyên
98 Chu, Trung Huân TNG Thái Nguyên
99 Nguyễn, Văn Luận TNG Thái Nguyên
100 Hoàng, Văn Bắc TNG Thái Nguyên
101 Bùi, Anh Tuấn TNG Thái Nguyên
102 Mai, Ngọc Khuyến TNG Thái Nguyên
103 Tạ, Cao Cường TNG Thái Nguyên
104 Nguyễn, Văn Khiêm TNG Thái Nguyên
105 Trần, Văn Hợi TNG Thái Nguyên
106 Đặng, Cửu Tùng Lân BPH Bình Phước
107 Nguyễn, Thành Bảo BPH Bình Phước
108 Hà, Văn Tiến BPH Bình Phước
109 Vũ, Hữu Cường BPH Bình Phước
110 Nguyễn, Minh Hưng BPH Bình Phước
111 Đặng, Hữu Trang BPH Bình Phước
112 Chu, Tuấn Hải BPH Bình Phước
113 Phùng, Quang Điệp BPH Bình Phước
114 Ngô, Ngọc Minh BPH Bình Phước
115 Nguyễn, Văn Bon BPH Bình Phước
116 Lê, Anh Minh BPH Bình Phước
117 Võ, Nguyễn Quỳnh Như TTH w Thừa Thiên Huế
118 Nguyễn, Thị Trà My TTH w Thừa Thiên Huế
119 Nguyễn, Trọng Minh Khôi TTH Thừa Thiên Huế
120 Lê, Ngọc Minh Khuê TTH Thừa Thiên Huế
121 Lê, Phan Trọng Tín BRV Bà Rịa – Vũng Tàu
122 Dương, Nghiệp Lương BRV Bà Rịa – Vũng Tàu
123 Lê, Văn Quý BRV Bà Rịa – Vũng Tàu
124 Nguyễn, Minh Hậu BRV Bà Rịa – Vũng Tàu
125 Phan, Long Vũ Trụ BRV Bà Rịa – Vũng Tàu
126 Nguyễn, Thị Hồng Hạnh BRV w Bà Rịa – Vũng Tàu
127 Phạm, Ngọc Hiếu BRV w Bà Rịa – Vũng Tàu
128 Nguyễn, Thu Hà BRV w Bà Rịa – Vũng Tàu
129 Nguyễn, Bảo Ngọc BRV w Bà Rịa – Vũng Tàu
130 Vũ, Hà Nam BRV Bà Rịa – Vũng Tàu
131 Vũ, Tuấn Nghĩa BRV Bà Rịa – Vũng Tàu
132 Ngô, Thanh Phụng BRV Bà Rịa – Vũng Tàu
133 Huỳnh, Ngọc Sang BRV Bà Rịa – Vũng Tàu
134 Đào, Duy Khánh BRV Bà Rịa – Vũng Tàu
135 Nguyễn, Huy Tùng BRV Bà Rịa – Vũng Tàu
136 Nguyễn, Ngọc Lâm BRV Bà Rịa – Vũng Tàu
137 Nguyễn, Đại Thắng HNO Hà Nội
138 Lê, Thị Kim Loan HNO w Hà Nội
139 Kiều, Bích Thuỷ HNO w Hà Nội
140 Nguyễn, Thị Phi Liêm HNO w Hà Nội
141 Phạm, Thu Hà HNO w Hà Nội
142 Nguyễn, Xuân Độ BNI Bắc Ninh
143 Phạm, Văn Hiền BNI Bắc Ninh
144 Nguyễn, Đình Mạnh BNI Bắc Ninh
145 Nguyễn, Duy Toàn BNI Bắc Ninh
146 Nguyễn, Tiến Thịnh BNI Bắc Ninh
147 Hồ, Thị Thanh Hồng BDH w Bình Định
148 Trần, Thị Như Ý BDH w Bình Định
149 Nguyễn, Lê Mai Thảo BDH w Bình Định
150 Nguyễn, Diệu Thanh Nhân BDH w Bình Định

Thể thức thi đấu

Tại giải lần này, ban tổ chức sẽ có 3 thể thức thi đấu chính bao gồm:

Xếp hạng cá nhân:

  • Đối với các bảng hệ Thụy Sỹ: Lần lượt theo điểm; hệ số Buchholz ; hệ số đối đầu trong nhóm các kỳ thủ cùng điểm, số ván thắng; số ván thắng bằng quân Đen; số ván cầm quân Đen; vị trí cao nhất của đấu thủ từng gặp trong giải; số lỗi kỹ thuật ít hơn; nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Kỳ thủ xếp thứ tư được tính là đồng hạng ba.
  • Đối với các bảng vòng tròn: Lần lượt theo điểm; hệ số Neustadtl (tổng điểm của kỳ thủ đã gặp theo nguyên tắc thắng lấy cả điểm, hòa lấy nửa điểm và thua thì bằng 0); hệ số đối đầu trong nhóm cùng điểm, số ván thắng; số ván thắng bằng quân Đen; số ván cầm quân Đen, cầm quân Đen ván đối đầu, ít lỗi kỹ thuật hơn; nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Kỳ thủ xếp thứ tư được tính là đồng hạng ba.

Xếp hạng đồng đội:

Theo tổng thứ hạng của 03 kỳ thủ nam (đồng đội nam) và 02 kỳ thủ nữ (đồng đội nữ) xếp hạng cá nhân cao nhất của mỗi đơn vị. Nếu tổng hạng bằng nhau thì xét đến tổng điểm của các kỳ thủ này; nếu vẫn bằng nhau thì đội có kỳ thủ xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên. Đội xếp thứ tư được tính là đồng hạng ba.

Xếp hạng đôi nam nữ:

Lần lượt theo: Tổng điểm trận (thắng 2, hòa 1, thua 0), tổng điểm ván đạt được của mỗi đôi, tổng điểm đối kháng trong nhóm các đôi có cùng nhóm điểm; hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng tròn); số ván cầm quân Đen; số ván thắng khi cầm quân Đen (tính ở vị trí kỳ thủ nam); Nếu tất cả vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Đôi xếp thứ 4 được tính đồng hạng 3.

Bảng xếp hạng kỳ thủ

Sau khi giải đấu khởi tranh, bảng xếp hạng kỳ thủ sẽ được Ziga cập nhật sớm nhất cho ác kỳ thủ!

Bài viết có sự tham khảo từ: https://www.vietnamchess.vn/

Hắc Phong

Hắc Phong hay còn gọi là (Hắc Phong Song Sát), đã từng lừng danh chốn giang hồ đã mai danh ẩn tính. Nay trở lại cờ tướng Ziga với ý định chia sẻ lại chút kiến thức và kinh nghiệm nhỏ nhoi trong nghề cờ vốn bạc bẽo nhưng đầy hấp dẫn này.

Có thể bạn cũng thích

0 bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm từ: Kinh nghiệm chơi cờ tướng

Đừng bỏ lỡ