Hướng dẫn liên kết Facebook, Bảo vệ tài khoản

Ở cờ Ziga, mỗi thiết bị chỉ có 1 tài khoản, trong một vài trường hợp cập nhật, cài đặt lại hoặc đổi máy điện thoại, có thể dẫn đến mất tài khoản cờ Ziga. Chức năng liên kết Facebook ra đời để tránh việc mất tài khoản cờ Ziga của bạn.

A. Để liên kết Facebook bạn làm theo các bước sau:

 • 1. Ở màn hình chính của game bạn bấm vào biểu tượng Bánh răng ở góc dưới cùng bên trái.
 • 2. Chọn nút Liên kết Facebook
 • 3. Nếu chưa đăng nhập Facebook hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập Facebook
 • 4. Khi liên kết thành công:
 • + Nếu có thông báo liên kết thành công nút Liên kết Facebook sẽ bị ẩn đi.
 • + Nếu có cửa sổ màn hình Đồng bộ hiện lên thì hãy xuống hướng dẫn ở bước B bên dưới.
 • Chi tiết xem hình hướng dẫn bên dưới:
Chọn Liên kết Facebook
Bấm tiếp tục
Đăng nhập Facebook

B. Trường hợp muốn khôi phục tài khoản Cờ Ziga của bạn ở thiết bị mới:

 • Ở màn hình chính của game bạn bấm vào biểu tượng Bánh răng ở góc dưới cùng bên trái.
 • Chọn mục Liên kết Facebook
 • Nếu chưa đăng nhập Facebook hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập Facebook
 • Khi liên kết thành công, Cửa sổ màn hình Đồng bộ sẽ hiện lên hỏi bạn muốn giữ tài khoản nào?
 • Nếu chưa quyết định ngay, bạn bấm vào vùng ngoài cửa sổ.
 • Nếu muốn giữ lại tài khoản nào bạn bấm vào tên tài khoản đấy sau đó bấm nút Cập nhật
 • Sau khi Cập nhật hệ thống sẽ khởi động lại và đăng nhập vào tài khoản mà bạn đã chọn.

Hỗ trợ

Nếu cần hỗ trợ gì, xin hãy nhắn tin cho admin bằng cách bấm vào nút Góp ý